Vi er Murmestrene Knudsen og Olsen.

Murmestrene Knudsen & Olsen As har i dag 7 ansatte. Bedriften har solid kompetanse og bred erfaring i bransjen. Daglig leder Bjørn Ole Olsen har lang erfaring med å lede og drive bedrift. Murmestrene Knudsen & Olsen har arbeidet i murerbransjen siden 2000. Bedriften har alle serfiseringer og er godkjent opplæringsbedrift.

Helt siden etableringen har Murmestrene Knudsen & Olsen lagt sterk vekt på å bygge gode og langsiktige relasjoner med våre kunder.
Med fagkompetanse, effektivitet og lojalitet som grunnpilarer, har vi blitt en naturlig samarbeids-partner for både private, profesjonelle utbyggere.Murmestrene Knudsen & Olsen

Dette er oss

Per idag er Murmestrene Knudsen & Olsen 7 ansatte. Her kommer litt info om oss.

Morten Knudsen

Takstingeniør / Murmester


Bjørn Ole Olsen

Daglig leder / Murmester


Mesterbedrift

Kompetanse, seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap. I tillegg til å ha svennebrev og dokumentert praksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Denne kompetansen formidles videre innad i bedriften, og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører.

Du får ikke mesterbrev som takk for lang og tro tjeneste.
En mestertittel fortjenes – det må vises til arbeid som reflekterer både gode håndverkstradisjoner og riktig bruk av moderne teknikker.
En mesterbedrift bygger på ønsket om videreføring av gode håndverkstradisjoner, ikke på ønsket om kortsiktige gevinster.
En mesterbedrift kan derfor gi et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det – ikke et forhold som blir avsluttet fordi bedriften du bruker forsvinner.
Bruk heller en mester, se etter mestermerket!
www.mesterregisteret.no

Sentral Godkjenning

Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. www.be.no

Godkjent våtroms bedrift

BVN står for Byggebransjens VåtromsNorm. Godkjente bedrifter er forpliktet til å bruke godkjente produkter og håndverkere som er sertifisert etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Godkjente bedrifter står for kunnskap, seriøsitet og kvalitet. Velg alltid en godkjent bedrift til å jobbe på våtrommet ditt. www.ffv.no

Godkjent opplærings-
bedrift

Bedriften er godkjent opplæringsbedrift av Fagopplæringskontoret. Ta kontakt på post@mko.no om du ønsker å søke om lærlingeplass hos oss.

Hvordan vi arbeider

1Inviter oss på en hyggelig befaring. Da kan vi se hvilke muligheter som finnes og vi finner sammen en løsning som passer best for deg.


2 Vi utfører jobben fra A - Å med profesjonelle løsninger, høyt servicenivå og bruke de beste materialene på markedet. Vi har stor faglig stolthet som vi verner om gjennom å utføre kvalitetsarbeid gang på gang.


3Når jobben er utført, ønsker vi at du som kunden skal sitte igjen med et resultat i høyklassen, enten det er en liten eller stor jobb. Vi kvalitetssikrer alle oppdrag.